Home

"Binnen de stichting vrienden van Lorna Wing zijn ervaringsdeskundigen betrokken, zowel bij de uitvoering van activiteiten alsmede binnen het bestuur"

Doel van Vrienden van Lorna Wing

De Stichting Vrienden van Lorna Wing is opgericht om te helpen bij het realiseren van wensen en verlangens van cliënten van het Cluster Ontwikkelingsstoornissen, zowel klinisch als ambulant, waarbij de nadruk zal liggen op de cliënten en bewoners van Lorna Wing en van het Workhome voor mensen met autisme.

Het gaat hierbij om zaken die niet vanuit de reguliere financiering kunnen worden gedekt en die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van de cliënten of aan hun maatschappelijke participatie, of aan het verblijf in de voorzieningen.

De stichting heeft geen winstoogmerk, heeft geen personeel in dienst en het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie.

Gerealiseerde wensen Vrienden van Lorna Wing

Inmiddels zijn 14 iPads + bijbehorende software voor de pictoplanner aangeschaft om te kunnen gebruiken op de afdeling. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een combinatie van financiering door de Stichting Vrienden van Lorna Wing en zorgverzekeraar VGZ. Het doel van het gebruik van de pictoplanner is het vergroten van de zelfregie en zelfregulatie van de patiënten. Zij krijgen door het gebruik van de pictoplanner meer zicht op het eigen functioneren.

Door sponsoring van de Boks Scholten Stichting hebben we een AutismeToolKit kunnen aanschaffen. Naast de behandeling wil Lorna Wing graag een ‘laboratorium-functie’ hebben. Een plek waar zaken getest kunnen worden zodat patiënten kunnen ervaren of ze er baat bij hebben en zo kunnen beslissen of ze dit artikel zelf willen aanschaffen. Het betreft meestal kostbare investeringen waardoor patiënten een dergelijke aanschaf veelal niet zien zitten omdat ze niet weten of ze er baat bij hebben. De toolkit bestaat uit een verzwaringsdeken die in bed een stuk extra geborgenheid biedt; een squeeze-vest die in drukke winkelstraten ‘bescherming’ biedt omdat het vest opgeblazen kan worden waardoor er druk rond het lichaam ontstaat; een zitzak die tot aan de nek gesloten kan worden, eveneens om een gevoel van bescherming te bieden.

Overhandiging Autisme Toolkit

Door sponsoring van de Boks Scholten Stichting hebben we een AutismeToolKit kunnen aanschaffen. Naast de behandeling wil Lorna Wing graag een ‘laboratorium-functie’ hebben.

AP schommels voor Lorna Wing

Door sponsoring van de serviceclub Rotary Deventer IJssel werd het mogelijk om een schommel en schommelbank aan te schaffen.

De wensen die we als stichting hebben ontvangen van zowel de patiënten als de hulpverleners. Met deze zaken kan echt het verschil worden gemaakt. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden d.m.v. sponsoring en donaties om deze wensen in te kunnen vullen.

  1. Autisme Tool Kit
  2. Schommels
  3. Inrichting PICU tuinen
  4. Tafeltennistafel
  5. Mountainbikes
foto van iPad

Binnen Lorna Wing willen we meer gaan doen met digitaliseren. Enerzijds als kostenbesparing maar vooral omdat we zien dat het merendeel van onze cliënten een bovengemiddelde interesse heeft in digitalisering. Inmiddels zijn 14 iPads + bijbehorende software voor de pictoplanner aangeschaft om te kunnen gebruiken op de afdeling.

Foto van een bank met laurel & Hardy

Het vriendelijker inrichten van de PICU tuinen: deze tuinen lijken nu ‘luchtplaatsen’. Ze zijn kaal, alleen betonnen bestrating en een hoog houten hekwerk.